Deske za terase: na kaj moramo biti pozorni

Večina nas je vsaj enkrat v življenju primorana vložiti denar v izdelavo terase ali ureditev zunanjih površin. Na voljo je toliko različnih vrst desk za terase, da je lahko izbira preprosto prevelika. To je pomemben del postopka nakupa zaradi več razlogov. Od desk, ki jih boste izbrali, bo odvisno, kako obstojna bo terasa, ali boste morali odpravljati mrčes, plesen ali glive, ali boste morali teraso zaščititi pred neposredno sončno svetlobo ter ali bo ta estetskega videza in kako trdna bo. Oglejmo si lastnosti različnih materialov, in na kaj moramo biti pozorni pri izbiri.


Najpogostejša vrsta desk za terase so kemično obdelane lesene deske. Ta material predstavlja tudi najcenejšo možnost, vendar znaša njegova življenjska doba glede na okoljske razmere zgolj 5 do 10 let. Kemično obdelani les oddaja tudi nekatere kemične hlape, ki so nevarni za živa bitja in okolje. Verjetnost menjave po 10 letih je visoka, zato se dolgoročno stroški zvišajo zaradi potrebnega dela in menjave materiala, kar pomeni še več dela in materiala v prihodnosti.
Raste tudi industrija PVC- in kompozitnih materialov za terase. Industrija kompozitnih materialov za terase je razmeroma nova. Material je mešanica plastike, lesnega prahu ali lesnih delcev in določene vrste lepila. Težava pri tem je, da njegova obstojnost in trdnost sčasoma upadata, čeprav že na začetku nista najboljši. Zaradi tega prečnih tramov ni mogoče izdelati iz kompozitnega materiala. Vse večje število tožb in bankrotov podjetij, ki proizvajajo kompozitne materiale, napoveduje težave v prihodnosti. Težave pri terasah iz PVC-materiala so podobne, samo da so te terase izdelane iz PVC-ja. Polivinil klorid, splošno znan kot PVC, je plastika, pri proizvodnji katere nastajajo strupeni stranski produkti. Med proizvodnjo PVC-ja nastajajo dioksin (močan karcinogen), etilen diklorid in vinil klorid, ki povzročajo zdravstvene težave. Mednje spadajo nevrološke okvare, prirojene okvare, motnje v razvoju, endokrine motnje, endometrioza, okvare imunskega sistema, poškodbe reproduktivnih organov in rak. Na voljo je veliko zanesljivih informacij o nevarnostih za vas in okolje.


Industrija materialov za terase iz tropskega lesa je prav tako rastoča, vendar tudi trajnostna panoga. V zadnjih letih je prišla na slab glas zaradi uničevanja gozdov, v resnici pa lahko gozdovom koristi, saj ustvarja povpraševanje po drevesih. Če bi raziskovali dejanske vzroke izginjanja gozdov, bi ugotovili, da predstavljata paša in komercialno poljedelstvo 90 odstotkov vzrokov. Takšna raba uničuje prst za prihodnjo rast nadomestnih dreves na mestih, kjer poteka sečnja za pridobivanje lesa, poleg tega pa se lahko ob ustreznem gospodarjenju okoliškim drevesom omogoči hitrejša rast, saj tako dobijo več svetlobe in prostora za rast. Nedavne zahteve po prevzemu odgovornosti so povzročile ustanavljanje in rast organizacij, kot so FSC, Greenpeace in Smartwood, hkrati pa so spodbudile tudi vladne organizacije, kot sta IBAMA v Braziliji in ameriška vlada, da se opredelijo in uvedejo procese, kot je zakon Lacey Act, ki urejajo izvor lesa in preverjanje, da ta prihaja iz gospodarjenega gozda in da ni nezakonito pridobljen. Vrste lesa, kot so ipe, kumaru, tigerwood in garapa, vam zagotavljajo najboljše iz obeh svetov. Les je čudovit, gostota desk za terase pa je zelo visoka. Te so naravno odporne proti mrčesu, plesni, glivam in gnilobi, zato razpršila proti mrčesu niti menjava za časa vašega življenja niso potrebni. Izbira je jasna – alternative, ki jih ustvarjamo, niso niti boljše niti tako okolju prijazne, kot je podpora dobro gospodarjenim gozdovom