Glavni krivec za krčenje gozdov

Po podatkih študije organizacije Greenpeace iz leta 2008 pokrivajo tropski gozdovi samo 7 do 13 % zemeljske površine. Amazonski deževni gozd je največji tropski gozd na svetu, krčenje gozdov pa predstavlja težavo za njegove prebivalce in ves svet. Napačna prepričanja izvirajo iz dejstev, ki jih večina neosveščenih posameznikov dojema kot glavne vzroke krčenja gozdov. Nezakonita sečnja je pogosto omenjena kot eden od razlogov. Raziskave kažejo, da je mogoče več kot 80 do 90 % krčenja gozdov pripisati čiščenju površin za pridelavo soje in pašo.


Dr. Pat Moore, ustanovni član organizacije Greenpeace, pravi: »Če želite rešiti tropske deževne gozdove, bojkotirajte tropsko sadje in zelenjavo ter namesto tega kupujte tropski les, saj bodo v tem primeru raje sadili drevesa.« Predlaga, da začnemo drevesa ceniti tako, da kupujemo proizvode iz lesa in tako ustvarjamo potrebo po skrbi za gozdove. Dobra novica je, da bodo novi predpisi, kot je zakon Lacey Act, ki ga je uvedlo ameriško ministrstvo za kmetijstvo, preprečili vstop nezakonitega lesa v ZDA. Tako bomo zagotovili rast trajnostnih gozdov in drevesa spremenili v dragoceno blago, tako da bodo za njihovo rast določena posebna zemljišča ter jih ne bodo krčili zaradi poljedelstva in paše.


Brazilija je postala ena največjih, če ne največja izvoznica govedine, kar povzroča krčenje dragocenih gozdov za zagotavljanje pašnih površin. Tudi povpraševanje po soji raste z zaskrbljujočo hitrostjo, kar je vzrok za komercialno kmetijstvo ter uničevanje bogate prsti in mineralov. Seveda smo ogorčeni zaradi uničevanja naših gozdov, vendar je pravi vir težav naše povpraševanje po govedini, soji ter tropskem sadju in zelenjavi. Samo Kitajska in Rusija izkazujeta ogromno povpraševanje po živini, ki raste z neverjetno hitrostjo in ki ga Brazilija poskuša zadovoljiti. Živinorejska panoga uporablja prefinjene metode za skrivanje teh dejstev pred mediji, toda številke ne lažejo.


Zato se naslednjič, ko boste videli leseno teraso ali pod iz tropskega lesa, spomnite, da lahko s tem dejansko pomagate ohranjati gozdove, saj bi sicer zemljo počasi začeli izkoriščati za druge pridobitne namene. Tropski trdi les je prišel na slab glas, vendar ga lahko z osveščanjem in skupnimi močmi pridobivamo in ohranjamo za prihodnjo uporabo nas samih in lokalnega prebivalstva, ki od njega živi.